Blog

Como instalar Docker en Linux Mint?

Escrito por alejandro@zeleiro.com o

Que é Docker?

Docker é un proxecto de código aberto que automatiza o despregamento de aplicacións dentro de contedores de software, proporcionando unha capa adicional de abstracción e automatización da virtualización de aplicacións en varios sistemas operativos.

Instalar docker

sudo apt install docker.io
sudo systemctl start docker.service
sudo systemctl status docker

Asignar permisos o usuario:

sudo usermod -a -G docker $USER

Comandos básicos

Localiza información de docker:

docker container ls -a
docker volume ls

Borrar todolos contedores, volumes, imáxenes e estructuras

docker stop $(docker ps -a -q)
docker rm $(docker ps -a -q)
docker volume ls
docker volume prune -f
docker images -a
docker images purge
docker system prune -a

Eliminar docker

sudo apt remove docker.io
sudo apt autoremove